Tuesday, April 15, 2008

Mencegah Kemungkaran Tanggungjawab Bersama

1.1Kewajipan Mencegah Kemungkaran
1 Umat Islam bertanggungjawab mencegah setiap kemungkaran yang berlaku dalam sesebuah masyarakat.
2 Cara-cara mencegah kemungkaran:
- mencegah dengan tangan
contoh: ibu bapa dengan anak
polis terhadap orang awam
- mencegah dengan lidah
contoh: memberi nasihat pengajaran dan sebagainya
- mencegah dengan hati
contoh: seseorang menanam perasaan benci terhadap kemungkaran tersebut atau
berdoa agar diri sendiri dilindungi daripada kemungkaran tersebut
1.2Akibat Tidak Mengikut Cara Dakwah Yang Betul
1 Oang Islam yang mencegah kemungkaran dengan cara yang salah akan menimbulkan masalah.
2 Antara masalah-masalah itu:
- masyarakt Islam akan berpecah-belah
- berlaku perselisihan dan pergaduhan
- tanggungjawab amar makruf nahi mungkar tidak berkesan
- nama baik masyarakat Islam akan tercemar
- dakwah tidak dapat sambutan malah dicemuh oleh orang ramai
1.3Kesan Baik Mencegah Kemungkaran
1 Kehidupan masyarakat akan menjadi aman dan damai
2 Dapat melahirkan masyarakat yang berakhlak mulia
3 Mendapat keredhaan dan kerahmatan Allah S.W.T
4 Perpaduan dapat dipertingkatkan
5 Pembangunan negara berjalan dengan baik dan diredhai Alla S.W.T

No comments: